Jungfru Marie bebådelsedag

2025-03-23
Tema: Guds mäktiga verk
Årgång: 2

Texterna
GT: Mik 5:2−4
EP: Rom 4:18−21
EV: Luk 1:26−38
PS: Ps 147:7−15
Alternativ EV: Luk 1:39−45

Länkar till texterna
GT: Mik 5:2−4 Länk till Mik 5:2−4 hos Bibeln.se
EP: Rom 4:18−21 Länk till Rom 4:18−21 hos Bibeln.se
EV: Luk 1:26−38 Länk till Luk 1:26−38 hos Bibeln.se
PS: Ps 147:7−15 Länk till Ps 147:7−15 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Luk 1:39−45 Länk till Luk 1:39−45 hos Bibeln.se