Tacksägelsedagen

2025-10-12
Tema: Lovsång
Årgång: 2

Texterna
GT: Jer 31:3−6
EP: Upp 4:8−11
EV: Matt 15:29−31
PS: Ps 65:9−14

Länkar till texterna
GT: Jer 31:3−6 Länk till Jer 31:3−6 hos Bibeln.se
EP: Upp 4:8−11 Länk till Upp 4:8−11 hos Bibeln.se
EV: Matt 15:29−31 Länk till Matt 15:29−31 hos Bibeln.se
PS: Ps 65:9−14 Länk till Ps 65:9−14 hos Bibeln.se