Alla helgons dag

2025-11-01
Tema: Helgonen
Årgång: 2

Texterna
GT: Jes 60:18−22
EP: Heb 12:1−3
EV: Matt 5:13−16
PS: Ps 126

Länkar till texterna
GT: Jes 60:18−22 Länk till Jes 60:18−22 hos Bibeln.se
EP: Heb 12:1−3 Länk till Heb 12:1−3 hos Bibeln.se
EV: Matt 5:13−16 Länk till Matt 5:13−16 hos Bibeln.se
PS: Ps 126 Länk till Ps 126 hos Bibeln.se