Söndagen efter Alla helgons dag

2025-11-02
Tema: Vårt evighetshopp
Årgång: 2

Texterna
GT: Job 17:15−16
EP: 1 Kor 15:35−49
EV: Joh 6:37−40
PS: Ps 116:1−9

Länkar till texterna
GT: Job 17:15−16 Länk till Job 17:15−16 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 15:35−49 Länk till 1 Kor 15:35−49 hos Bibeln.se
EV: Joh 6:37−40 Länk till Joh 6:37−40 hos Bibeln.se
PS: Ps 116:1−9 Länk till Ps 116:1−9 hos Bibeln.se