Septuagesima

2025-02-16
Tema: Nåd och tjänst
Årgång: 2

Texterna
GT: Jon 3:10−4:11
EP: Fil 1:3−11
EV: Luk 17:7−10
PS: Ps 25:4−11

Länkar till texterna
GT: Jon 3:10−4:11 Länk till Jon 3:10−4:11 hos Bibeln.se
EP: Fil 1:3−11 Länk till Fil 1:3−11 hos Bibeln.se
EV: Luk 17:7−10 Länk till Luk 17:7−10 hos Bibeln.se
PS: Ps 25:4−11 Länk till Ps 25:4−11 hos Bibeln.se