Femte söndagen efter trettondedagen

2025-02-09
Tema: Sådd och skörd
Årgång: 2

Texterna
GT: 4 Mos 11:24−30
EP: Fil 1:12−18
EV: Mark 9:38−41
PS: Ps 37:1−7

Länkar till texterna
GT: 4 Mos 11:24−30 Länk till 4 Mos 11:24−30 hos Bibeln.se
EP: Fil 1:12−18 Länk till Fil 1:12−18 hos Bibeln.se
EV: Mark 9:38−41 Länk till Mark 9:38−41 hos Bibeln.se
PS: Ps 37:1−7 Länk till Ps 37:1−7 hos Bibeln.se