Första söndagen i fastan

2025-03-09
Tema: Prövningens stund
Årgång: 2

Texterna
GT: 1 Mos 4:3−7
EP: Jak 1:12−15
EV: Matt 16:21−23
PS: Ps 31:2−6

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 4:3−7 Länk till 1 Mos 4:3−7 hos Bibeln.se
EP: Jak 1:12−15 Länk till Jak 1:12−15 hos Bibeln.se
EV: Matt 16:21−23 Länk till Matt 16:21−23 hos Bibeln.se
PS: Ps 31:2−6 Länk till Ps 31:2−6 hos Bibeln.se