Julnatten

2025-12-24
Tema: Den heliga natten
Årgång: 1

Texterna
GT: Jes 9:1a, 2−7
EP: Heb 1:1−6
EV: Luk 2:1−20
PS: Ps 108:2−7

Länkar till texterna
GT: Jes 9:1a, 2−7 Länk till Jes 9:1a, 2−7 hos Bibeln.se
EP: Heb 1:1−6 Länk till Heb 1:1−6 hos Bibeln.se
EV: Luk 2:1−20 Länk till Luk 2:1−20 hos Bibeln.se
PS: Ps 108:2−7 Länk till Ps 108:2−7 hos Bibeln.se