Midfastosöndagen

2025-03-30
Tema: Livets bröd
Årgång: 2

Texterna
GT: 2 Mos 16:11−18
EP: 1 Pet 2:1−3
EV: Joh 6:24−35
PS: Ps 107:1−9

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 16:11−18 Länk till 2 Mos 16:11−18 hos Bibeln.se
EP: 1 Pet 2:1−3 Länk till 1 Pet 2:1−3 hos Bibeln.se
EV: Joh 6:24−35 Länk till Joh 6:24−35 hos Bibeln.se
PS: Ps 107:1−9 Länk till Ps 107:1−9 hos Bibeln.se