Femte söndagen i fastan

2025-04-06
Tema: Försonaren
Årgång: 2

Texterna
GT: 1 Mos 22:1−14
EP: Apg 4:1−12
EV: Mark 12:1−12
PS: Ps 103:8−14

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 22:1−14 Länk till 1 Mos 22:1−14 hos Bibeln.se
EP: Apg 4:1−12 Länk till Apg 4:1−12 hos Bibeln.se
EV: Mark 12:1−12 Länk till Mark 12:1−12 hos Bibeln.se
PS: Ps 103:8−14 Länk till Ps 103:8−14 hos Bibeln.se