Åttonde söndagen efter trefaldighet

2025-08-10
Tema: Andlig klarsyn
Årgång: 2

Texterna
GT: Ords 7:1−3
EP: 1 Kor 3:10−15
EV: Matt 7:22−29
PS: Ps 119:30−35

Länkar till texterna
GT: Ords 7:1−3 Länk till Ords 7:1−3 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 3:10−15 Länk till 1 Kor 3:10−15 hos Bibeln.se
EV: Matt 7:22−29 Länk till Matt 7:22−29 hos Bibeln.se
PS: Ps 119:30−35 Länk till Ps 119:30−35 hos Bibeln.se