Nionde söndagen efter trefaldighet

2025-08-17
Tema: Goda förvaltare
Årgång: 2

Texterna
GT: Ords 3:27−32
EP: Ef 4:20−28
EV: Luk 12:42−48
PS: Ps 8

Länkar till texterna
GT: Ords 3:27−32 Länk till Ords 3:27−32 hos Bibeln.se
EP: Ef 4:20−28 Länk till Ef 4:20−28 hos Bibeln.se
EV: Luk 12:42−48 Länk till Luk 12:42−48 hos Bibeln.se
PS: Ps 8 Länk till Ps 8 hos Bibeln.se