Tionde söndagen efter trefaldighet

2025-08-24
Tema: Nådens gåvor
Årgång: 2

Texterna
GT: 2 Mos 19:3−8
EP: Rom 12:3−8
EV: Matt 18:18−22
PS: Ps 28:6−9

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 19:3−8 Länk till 2 Mos 19:3−8 hos Bibeln.se
EP: Rom 12:3−8 Länk till Rom 12:3−8 hos Bibeln.se
EV: Matt 18:18−22 Länk till Matt 18:18−22 hos Bibeln.se
PS: Ps 28:6−9 Länk till Ps 28:6−9 hos Bibeln.se