Tolfte söndagen efter trefaldighet

2025-09-07
Tema: Friheten i Kristus
Årgång: 2

Texterna
GT: Jes 38:1−6
EP: Rom 8:18−23
EV: Luk 13:10−17
PS: Ps 145:13b−18

Länkar till texterna
GT: Jes 38:1−6 Länk till Jes 38:1−6 hos Bibeln.se
EP: Rom 8:18−23 Länk till Rom 8:18−23 hos Bibeln.se
EV: Luk 13:10−17 Länk till Luk 13:10−17 hos Bibeln.se
PS: Ps 145:13b−18 Länk till Ps 145:13b−18 hos Bibeln.se