Trettonde söndagen efter trefaldighet

2025-09-14
Tema: Medmänniskan
Årgång: 2

Texterna
GT: 5 Mos 15:7−11
EP: Rom 13:8−10
EV: Matt 5:38−48
PS: Ps 103:1−6

Länkar till texterna
GT: 5 Mos 15:7−11 Länk till 5 Mos 15:7−11 hos Bibeln.se
EP: Rom 13:8−10 Länk till Rom 13:8−10 hos Bibeln.se
EV: Matt 5:38−48 Länk till Matt 5:38−48 hos Bibeln.se
PS: Ps 103:1−6 Länk till Ps 103:1−6 hos Bibeln.se