Femtonde söndagen efter trefaldighet

2025-09-28
Tema: Ett är nödvändigt
Årgång: 2

Texterna
GT: 1 Kung 17:8−16
EP: Apg 4:32−35
EV: Matt 11:28−30
PS: Ps 123

Länkar till texterna
GT: 1 Kung 17:8−16 Länk till 1 Kung 17:8−16 hos Bibeln.se
EP: Apg 4:32−35 Länk till Apg 4:32−35 hos Bibeln.se
EV: Matt 11:28−30 Länk till Matt 11:28−30 hos Bibeln.se
PS: Ps 123 Länk till Ps 123 hos Bibeln.se