Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

2025-11-09
Tema: Samhällsansvar
Årgång: 2

Texterna
GT: 5 Mos 24:17−22
EP: Jak 2:1−8
EV: Luk 19:1−10
PS: Ps 40:14−18

Länkar till texterna
GT: 5 Mos 24:17−22 Länk till 5 Mos 24:17−22 hos Bibeln.se
EP: Jak 2:1−8 Länk till Jak 2:1−8 hos Bibeln.se
EV: Luk 19:1−10 Länk till Luk 19:1−10 hos Bibeln.se
PS: Ps 40:14−18 Länk till Ps 40:14−18 hos Bibeln.se