Januari 2025

2025-01-01
Nyårsdagen
I Jesu namn
Mer information

2025-01-05
Söndagen efter nyår
Guds hus
Mer information

2025-01-06
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Mer information

2025-01-12
Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Mer information

2025-01-19
Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Mer information

2025-01-26
Tredje söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Mer information

Februari 2025

2025-02-02
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mer information

2025-02-09
Femte söndagen efter trettondedagen
Sådd och skörd
Mer information

2025-02-16
Septuagesima
Nåd och tjänst
Mer information

2025-02-23
Sexagesima
Det levande ordet
Mer information

Mars 2025

2025-03-02
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Mer information

2025-03-05
Askonsdagen
Bön och fasta
Mer information

2025-03-09
Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Mer information

2025-03-16
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Mer information

2025-03-23
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mer information

2025-03-30
Midfastosöndagen
Livets bröd
Mer information

April 2025

2025-04-06
Femte söndagen i fastan
Försonaren
Mer information

2025-04-13
Palmsöndagen
Vägen till korset
Mer information

2025-04-17
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Mer information

2025-04-18
Långfredagen
Korset
Mer information

2025-04-19
Påsknatten
Genom död till liv
Mer information

2025-04-20
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Mer information

2025-04-21
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Mer information

2025-04-27
Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Mer information

Maj 2025

2025-05-04
Tredje söndagen i påsktiden
Den gode Herden
Mer information

2025-05-11
Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Mer information

2025-05-18
Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Mer information

2025-05-25
Bönsöndagen
Bönen
Mer information

2025-05-29
Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
Mer information

Juni 2025

2025-06-01
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
Mer information

2025-06-08
Pingstdagen
Den heliga Anden
Mer information

2025-06-09
Annandag pingst
Andens vind över världen
Mer information

2025-06-15
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
Mer information

2025-06-21
Midsommardagen
Skapelsen
Mer information

2025-06-22
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Mer information

2025-06-29
Andra söndagen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
Mer information

Juli 2025

2025-07-06
Tredje söndagen efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
Mer information

2025-07-13
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
Mer information

2025-07-20
Apostladagen
Sänd mig
Mer information

2025-07-27
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse
Mer information

Augusti 2025

2025-08-03
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
Mer information

2025-08-10
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn
Mer information

2025-08-17
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
Mer information

2025-08-24
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Mer information

2025-08-31
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Mer information

September 2025

2025-09-07
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Friheten i Kristus
Mer information

2025-09-14
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Mer information

2025-09-21
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Mer information

2025-09-28
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt
Mer information

Oktober 2025

2025-10-05
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Mer information

2025-10-12
Tacksägelsedagen
Lovsång
Mer information

2025-10-19
Artonde söndagen efter trefaldighet
Att lyssna i tro
Mer information

2025-10-26
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Trons kraft
Mer information

November 2025

2025-11-01
Alla helgons dag
Helgonen
Mer information

2025-11-02
Söndagen efter Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Mer information

2025-11-09
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Samhällsansvar
Mer information

2025-11-16
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Mer information

2025-11-23
Domssöndagen
Kristi återkomst
Mer information

2025-11-30
Första advent
Ett nådens år
Mer information

December 2025

2025-12-07
Andra advent
Guds rike är nära
Mer information

2025-12-14
Tredje advent
Bana väg för Herren
Mer information

2025-12-21
Fjärde advent
Herrens moder
Mer information

2025-12-24
Julnatten
Den heliga natten
Mer information

2025-12-25
Juldagen
Jesu födelse
Mer information

2025-12-26
Annandag jul
Martyrerna
Mer information

2025-12-28
Söndagen efter jul
Guds barn
Mer information