Januari 2026

2026-01-01
Nyårsdagen
I Jesu namn
Mer information

2026-01-04
Söndagen efter nyår
Guds hus
Mer information

2026-01-06
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Mer information

2026-01-11
Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Mer information

2026-01-18
Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Mer information

2026-01-25
Tredje söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Mer information

Februari 2026

2026-02-01
Septuagesima
Nåd och tjänst
Mer information

2026-02-08
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mer information

2026-02-15
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Mer information

2026-02-18
Askonsdagen
Bön och fasta
Mer information

2026-02-22
Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Mer information

Mars 2026

2026-03-01
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Mer information

2026-03-08
Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Mer information

2026-03-15
Midfastosöndagen
Livets bröd
Mer information

2026-03-22
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mer information

2026-03-29
Palmsöndagen
Vägen till korset
Mer information

April 2026

2026-04-02
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Mer information

2026-04-03
Långfredagen
Korset
Mer information

2026-04-04
Påsknatten
Genom död till liv
Mer information

2026-04-05
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Mer information

2026-04-06
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Mer information

2026-04-12
Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Mer information

2026-04-19
Tredje söndagen i påsktiden
Den gode Herden
Mer information

2026-04-26
Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Mer information

Maj 2026

2026-05-03
Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Mer information

2026-05-10
Bönsöndagen
Bönen
Mer information

2026-05-14
Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
Mer information

2026-05-17
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
Mer information

2026-05-24
Pingstdagen
Den heliga Anden
Mer information

2026-05-25
Annandag pingst
Andens vind över världen
Mer information

2026-05-31
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
Mer information

Juni 2026

2026-06-07
Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
Mer information

2026-06-14
Andra söndagen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
Mer information

2026-06-20
Midsommardagen
Skapelsen
Mer information

2026-06-21
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Mer information

2026-06-28
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
Mer information

Juli 2026

2026-07-05
Apostladagen
Sänd mig
Mer information

2026-07-12
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse
Mer information

2026-07-19
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
Mer information

2026-07-26
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn
Mer information

Augusti 2026

2026-08-02
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
Mer information

2026-08-09
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Mer information

2026-08-16
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Mer information

2026-08-23
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Friheten i Kristus
Mer information

2026-08-30
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Mer information

September 2026

2026-09-06
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Mer information

2026-09-13
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt
Mer information

2026-09-20
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Döden och livet
Mer information

2026-09-27
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Rik inför Gud
Mer information

Oktober 2026

2026-10-04
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Mer information

2026-10-11
Tacksägelsedagen
Lovsång
Mer information

2026-10-18
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Att leva tillsammans
Mer information

2026-10-25
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Samhällsansvar
Mer information

2026-10-31
Alla helgons dag
Helgonen
Mer information

November 2026

2026-11-01
Söndagen efter Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Mer information

2026-11-08
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Förlåtelse utan gräns
Mer information

2026-11-15
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Mer information

2026-11-22
Domssöndagen
Kristi återkomst
Mer information

2026-11-29
Första advent
Ett nådens år
Mer information

December 2026

2026-12-06
Andra advent
Guds rike är nära
Mer information

2026-12-13
Tredje advent
Bana väg för Herren
Mer information

2026-12-20
Fjärde advent
Herrens moder
Mer information

2026-12-24
Julnatten
Den heliga natten
Mer information

2026-12-25
Juldagen
Jesu födelse
Mer information

2026-12-26
Annandag jul
Martyrerna
Mer information

2026-12-27
Söndagen efter jul
Guds barn
Mer information