Januari 2021

2021-01-01
Nyårsdagen
I Jesu namn
Mer information

2021-01-03
Söndagen efter nyår
Guds hus
Mer information

2021-01-06
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Mer information

2021-01-10
Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Mer information

2021-01-17
Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Mer information

2021-01-24
Tredje söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Mer information

2021-01-31
Septuagesima
Nåd och tjänst
Mer information

Februari 2021

2021-02-07
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mer information

2021-02-14
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Mer information

2021-02-17
Askonsdagen
Bön och fasta
Mer information

2021-02-21
Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Mer information

2021-02-28
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Mer information

Mars 2021

2021-03-07
Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Mer information

2021-03-14
Midfastosöndagen
Livets bröd
Mer information

2021-03-21
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mer information

2021-03-28
Palmsöndagen
Vägen till korset
Mer information

April 2021

2021-04-01
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Mer information

2021-04-02
Långfredagen
Korset
Mer information

2021-04-03
Påsknatten
Genom död till liv
Mer information

2021-04-04
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Mer information

2021-04-05
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Mer information

2021-04-11
Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Mer information

2021-04-18
Tredje söndagen i påsktiden
Den gode Herden
Mer information

2021-04-25
Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Mer information

Maj 2021

2021-05-02
Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Mer information

2021-05-09
Bönsöndagen
Bönen
Mer information

2021-05-13
Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
Mer information

2021-05-16
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
Mer information

2021-05-23
Pingstdagen
Den heliga Anden
Mer information

2021-05-24
Annandag pingst
Andens vind över världen
Mer information

2021-05-30
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
Mer information

Juni 2021

2021-06-06
Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
Mer information

2021-06-13
Andra söndagen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
Mer information

2021-06-20
Tredje söndagen efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
Mer information

2021-06-26
Midsommardagen
Skapelsen
Mer information

2021-06-27
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Mer information

Juli 2021

2021-07-04
Apostladagen
Sänd mig
Mer information

2021-07-11
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse
Mer information

2021-07-18
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
Mer information

2021-07-25
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn
Mer information

Augusti 2021

2021-08-01
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
Mer information

2021-08-08
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Mer information

2021-08-15
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Mer information

2021-08-22
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Friheten i Kristus
Mer information

2021-08-29
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Mer information

September 2021

2021-09-05
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Mer information

2021-09-12
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt
Mer information

2021-09-19
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Döden och livet
Mer information

2021-09-26
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Rik inför Gud
Mer information

Oktober 2021

2021-10-03
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Mer information

2021-10-10
Tacksägelsedagen
Lovsång
Mer information

2021-10-17
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Att leva tillsammans
Mer information

2021-10-24
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Samhällsansvar
Mer information

2021-10-31
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Frälsningen
Mer information

November 2021

2021-11-06
Alla helgons dag
Helgonen
Mer information

2021-11-07
Söndagen efter Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Mer information

2021-11-14
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Mer information

2021-11-21
Domssöndagen
Kristi återkomst
Mer information

2021-11-28
Första advent
Ett nådens år
Mer information

December 2021

2021-12-05
Andra advent
Guds rike är nära
Mer information

2021-12-12
Tredje advent
Bana väg för Herren
Mer information

2021-12-19
Fjärde advent
Herrens moder
Mer information

2021-12-24
Julnatten
Den heliga natten
Mer information

2021-12-25
Juldagen
Jesu födelse
Mer information

2021-12-26
Annandag jul
Martyrerna
Mer information