Första advent

2022-11-27
Tema: Ett nådens år
Årgång: 3

Texterna
GT: Sak 9:9−10
EP: Upp 5:1−5
EV: Matt 21:1−9
PS: Ps 24
Alternativ EV: Luk 4:16−23

Länkar till texterna
GT: Sak 9:9−10 Länk till Sak 9:9−10 hos Bibeln.se
EP: Upp 5:1−5 Länk till Upp 5:1−5 hos Bibeln.se
EV: Matt 21:1−9 Länk till Matt 21:1−9 hos Bibeln.se
PS: Ps 24 Länk till Ps 24 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Luk 4:16−23 Länk till Luk 4:16−23 hos Bibeln.se