Askonsdagen

2022-03-02
Tema: Bön och fasta
Årgång: 2

Texterna
GT: Joel 2:12−19
EP: Apg 13:1−3
EV: Mark 2:18−20
PS: Ps 32:1−5

Länkar till texterna
GT: Joel 2:12−19 Länk till Joel 2:12−19 hos Bibeln.se
EP: Apg 13:1−3 Länk till Apg 13:1−3 hos Bibeln.se
EV: Mark 2:18−20 Länk till Mark 2:18−20 hos Bibeln.se
PS: Ps 32:1−5 Länk till Ps 32:1−5 hos Bibeln.se