Palmsöndagen

2022-04-10
Tema: Vägen till korset
Årgång: Lukasserien

Texterna
GT: Jes 50:5−10
EP: Rom 5:1−5
EV: Luk 19:28−40
PS: Ps 118:19−29

Länkar till texterna
GT: Jes 50:5−10 Länk till Jes 50:5−10 hos Bibeln.se
EP: Rom 5:1−5 Länk till Rom 5:1−5 hos Bibeln.se
EV: Luk 19:28−40 Länk till Luk 19:28−40 hos Bibeln.se
PS: Ps 118:19−29 Länk till Ps 118:19−29 hos Bibeln.se