Skärtorsdagen

2022-04-14
Tema: Det nya förbundet
Årgång: Lukasserien

Texterna
GT: 2 Mos 12:15−20
EP: 1 Kor 5:6−8
EV: Luk 22:7−23
PS: Ps 111:1−5

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 12:15−20 Länk till 2 Mos 12:15−20 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 5:6−8 Länk till 1 Kor 5:6−8 hos Bibeln.se
EV: Luk 22:7−23 Länk till Luk 22:7−23 hos Bibeln.se
PS: Ps 111:1−5 Länk till Ps 111:1−5 hos Bibeln.se