Långfredagen

2022-04-15
Tema: Korset
Årgång: Lukasserien

Texterna
GT: Jes 53:1−12
EP: Fil 2:6−8
EV: Luk 23:26−49
PS: Ps 22
EV kvällsgudstjänst: Luk 23:50−56

Länkar till texterna
GT: Jes 53:1−12 Länk till Jes 53:1−12 hos Bibeln.se
EP: Fil 2:6−8 Länk till Fil 2:6−8 hos Bibeln.se
EV: Luk 23:26−49 Länk till Luk 23:26−49 hos Bibeln.se
PS: Ps 22 Länk till Ps 22 hos Bibeln.se
EV kvällsgudstjänst: Luk 23:50−56 Länk till Luk 23:50−56 hos Bibeln.se