Påsknatten

2022-04-16
Tema: Genom död till liv
Årgång: Lukasserien

Texterna
GT: 2 Mos 12:21−28
EP: Kol 2:6−15
EV: Luk 23:55−24:12
PS: Ps 114

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 12:21−28 Länk till 2 Mos 12:21−28 hos Bibeln.se
EP: Kol 2:6−15 Länk till Kol 2:6−15 hos Bibeln.se
EV: Luk 23:55−24:12 Länk till Luk 23:55−24:12 hos Bibeln.se
PS: Ps 114 Länk till Ps 114 hos Bibeln.se