Femte söndagen i påsktiden

2022-05-15
Tema: Att växa i tro
Årgång: 2

Texterna
GT: Hos 14:5−9
EP: 1 Joh 3:18−24
EV: Joh 15:10−17
PS: Ps 98:1−8

Länkar till texterna
GT: Hos 14:5−9 Länk till Hos 14:5−9 hos Bibeln.se
EP: 1 Joh 3:18−24 Länk till 1 Joh 3:18−24 hos Bibeln.se
EV: Joh 15:10−17 Länk till Joh 15:10−17 hos Bibeln.se
PS: Ps 98:1−8 Länk till Ps 98:1−8 hos Bibeln.se