Pingstdagen

2022-06-05
Tema: Den heliga Anden
Årgång: 2

Texterna
GT: Joel 2:28−29
EP: Apg 2:1−11
EV: Joh 14:15−21
PS: Ps 104:27−31
Alternativ EP: Apg 2:14−21

Länkar till texterna
GT: Joel 2:28−29 Länk till Joel 2:28−29 hos Bibeln.se
EP: Apg 2:1−11 Länk till Apg 2:1−11 hos Bibeln.se
EV: Joh 14:15−21 Länk till Joh 14:15−21 hos Bibeln.se
PS: Ps 104:27−31 Länk till Ps 104:27−31 hos Bibeln.se
Alternativ EP: Apg 2:14−21 Länk till Apg 2:14−21 hos Bibeln.se