Söndagen före pingst

2022-05-29
Tema: Hjälparen kommer
Årgång: 2

Texterna
GT: 5 Mos 31:6−8
EP: Rom 8:31−39
EV: Joh 16:23−33
PS: Ps 33:18−22

Länkar till texterna
GT: 5 Mos 31:6−8 Länk till 5 Mos 31:6−8 hos Bibeln.se
EP: Rom 8:31−39 Länk till Rom 8:31−39 hos Bibeln.se
EV: Joh 16:23−33 Länk till Joh 16:23−33 hos Bibeln.se
PS: Ps 33:18−22 Länk till Ps 33:18−22 hos Bibeln.se