Heliga Trefaldighets dag

2022-06-12
Tema: Gud - Fader, Son och Ande
Årgång: 2

Texterna
GT: 2 Mos 3:1−15
EP: Rom 11:33−36
EV: Matt 28:16−20
PS: Ps 113:1−6

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 3:1−15 Länk till 2 Mos 3:1−15 hos Bibeln.se
EP: Rom 11:33−36 Länk till Rom 11:33−36 hos Bibeln.se
EV: Matt 28:16−20 Länk till Matt 28:16−20 hos Bibeln.se
PS: Ps 113:1−6 Länk till Ps 113:1−6 hos Bibeln.se