Sexagesima

2022-02-20
Tema: Det levande ordet
Årgång: 2

Texterna
GT: Ps 119:129−135
EP: Rom 10:13−17
EV: Joh 7:40−52
PS: Ps 33:4−9

Länkar till texterna
GT: Ps 119:129−135 Länk till Ps 119:129−135 hos Bibeln.se
EP: Rom 10:13−17 Länk till Rom 10:13−17 hos Bibeln.se
EV: Joh 7:40−52 Länk till Joh 7:40−52 hos Bibeln.se
PS: Ps 33:4−9 Länk till Ps 33:4−9 hos Bibeln.se