Andra söndagen i fastan

2022-03-13
Tema: Den kämpande tron
Årgång: 2

Texterna
GT: 1 Kung 19:1−8
EP: 1 Kor 10:12−13
EV: Luk 7:36−8:3
PS: Ps 130

Länkar till texterna
GT: 1 Kung 19:1−8 Länk till 1 Kung 19:1−8 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 10:12−13 Länk till 1 Kor 10:12−13 hos Bibeln.se
EV: Luk 7:36−8:3 Länk till Luk 7:36−8:3 hos Bibeln.se
PS: Ps 130 Länk till Ps 130 hos Bibeln.se