Tredje söndagen i fastan

2022-03-20
Tema: Kampen mot ondskan
Årgång: 2

Texterna
GT: Jes 59:14−17
EP: Ef 6:10−18
EV: Mark 5:24−34
PS: Ps 25:12−22

Länkar till texterna
GT: Jes 59:14−17 Länk till Jes 59:14−17 hos Bibeln.se
EP: Ef 6:10−18 Länk till Ef 6:10−18 hos Bibeln.se
EV: Mark 5:24−34 Länk till Mark 5:24−34 hos Bibeln.se
PS: Ps 25:12−22 Länk till Ps 25:12−22 hos Bibeln.se