Första söndagen efter trefaldighet

2022-06-19
Tema: Vårt dop
Årgång: 2

Texterna
GT: 2 Mos 14:21−22
EP: Tit 3:4−8
EV: Joh 1:29−34
PS: Ps 66:5−12

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 14:21−22 Länk till 2 Mos 14:21−22 hos Bibeln.se
EP: Tit 3:4−8 Länk till Tit 3:4−8 hos Bibeln.se
EV: Joh 1:29−34 Länk till Joh 1:29−34 hos Bibeln.se
PS: Ps 66:5−12 Länk till Ps 66:5−12 hos Bibeln.se