Apostladagen

2022-07-17
Tema: Sänd mig
Årgång: 2

Texterna
GT: Jes 6:1−8
EP: 1 Pet 2:4−10
EV: Matt 16:13−20
PS: Ps 40:6−12

Länkar till texterna
GT: Jes 6:1−8 Länk till Jes 6:1−8 hos Bibeln.se
EP: 1 Pet 2:4−10 Länk till 1 Pet 2:4−10 hos Bibeln.se
EV: Matt 16:13−20 Länk till Matt 16:13−20 hos Bibeln.se
PS: Ps 40:6−12 Länk till Ps 40:6−12 hos Bibeln.se