Sjätte söndagen efter trefaldighet

2022-07-24
Tema: Efterföljelse
Årgång: 2

Texterna
GT: Am 7:10−15
EP: 1 Thess 2:1−8
EV: Matt 16:24−27
PS: Ps 15

Länkar till texterna
GT: Am 7:10−15 Länk till Am 7:10−15 hos Bibeln.se
EP: 1 Thess 2:1−8 Länk till 1 Thess 2:1−8 hos Bibeln.se
EV: Matt 16:24−27 Länk till Matt 16:24−27 hos Bibeln.se
PS: Ps 15 Länk till Ps 15 hos Bibeln.se