Juldagen

2022-12-25
Tema: Jesu födelse
Årgång: 3

Texterna
GT: Jes 9:2−7
EP: Heb 1:1−3
EV: Luk 2:1−20
PS: Ps 72:1−7
Alternativ EV: Matt 1:18−25

Länkar till texterna
GT: Jes 9:2−7 Länk till Jes 9:2−7 hos Bibeln.se
EP: Heb 1:1−3 Länk till Heb 1:1−3 hos Bibeln.se
EV: Luk 2:1−20 Länk till Luk 2:1−20 hos Bibeln.se
PS: Ps 72:1−7 Länk till Ps 72:1−7 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Matt 1:18−25 Länk till Matt 1:18−25 hos Bibeln.se