Annandag jul

2022-12-26
Tema: Martyrerna
Årgång: 3

Texterna
GT: Mik 7:1−6
EP: Apg 4:18−31
EV: Matt 10:32−39
PS: Ps 46:1−8

Länkar till texterna
GT: Mik 7:1−6 Länk till Mik 7:1−6 hos Bibeln.se
EP: Apg 4:18−31 Länk till Apg 4:18−31 hos Bibeln.se
EV: Matt 10:32−39 Länk till Matt 10:32−39 hos Bibeln.se
PS: Ps 46:1−8 Länk till Ps 46:1−8 hos Bibeln.se