Artonde söndagen efter trefaldighet

2022-10-16
Tema: Att lyssna i tro
Årgång: 2

Texterna
GT: 5 Mos 30:11−16
EP: Jak 2:8−13
EV: Mark 10:17−27
PS: Ps 19:8−15

Länkar till texterna
GT: 5 Mos 30:11−16 Länk till 5 Mos 30:11−16 hos Bibeln.se
EP: Jak 2:8−13 Länk till Jak 2:8−13 hos Bibeln.se
EV: Mark 10:17−27 Länk till Mark 10:17−27 hos Bibeln.se
PS: Ps 19:8−15 Länk till Ps 19:8−15 hos Bibeln.se