Nittonde söndagen efter trefaldighet

2022-10-23
Tema: Trons kraft
Årgång: 2

Texterna
GT: 1 Mos 15:5−6
EP: 1 Tim 6:11−12
EV: Joh 9:1−7, 24−39
PS: Ps 73:23−26

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 15:5−6 Länk till 1 Mos 15:5−6 hos Bibeln.se
EP: 1 Tim 6:11−12 Länk till 1 Tim 6:11−12 hos Bibeln.se
EV: Joh 9:1−7, 24−39 Länk till Joh 9:1−7, 24−39 hos Bibeln.se
PS: Ps 73:23−26 Länk till Ps 73:23−26 hos Bibeln.se