Trettondedag jul

2023-01-06
Tema: Guds härlighet i Kristus
Årgång: 3

Texterna
GT: 1 Kung 10:1−7
EP: Ef 2:17−19
EV: Matt 2:1−12
PS: Ps 72:10−15
Alternativ EV: Luk 11:29−32

Länkar till texterna
GT: 1 Kung 10:1−7 Länk till 1 Kung 10:1−7 hos Bibeln.se
EP: Ef 2:17−19 Länk till Ef 2:17−19 hos Bibeln.se
EV: Matt 2:1−12 Länk till Matt 2:1−12 hos Bibeln.se
PS: Ps 72:10−15 Länk till Ps 72:10−15 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Luk 11:29−32 Länk till Luk 11:29−32 hos Bibeln.se