Askonsdagen

2023-02-22
Tema: Bön och fasta
Årgång: 3

Texterna
GT: Man 11−15
EP: 2 Kor 7:8−13
EV: Luk 5:33−39
PS: Ps 32:1−5

Länkar till texterna
GT: Man 11−15 Länk till Man 11−15 hos Bibeln.se
EP: 2 Kor 7:8−13 Länk till 2 Kor 7:8−13 hos Bibeln.se
EV: Luk 5:33−39 Länk till Luk 5:33−39 hos Bibeln.se
PS: Ps 32:1−5 Länk till Ps 32:1−5 hos Bibeln.se