Palmsöndagen

2023-04-02
Tema: Vägen till korset
Årgång: Johannesserien

Texterna
GT: Sak 2:10−13
EP: Fil 2:5−11
EV: Joh 12:1−16
PS: Ps 118:19−29

Länkar till texterna
GT: Sak 2:10−13 Länk till Sak 2:10−13 hos Bibeln.se
EP: Fil 2:5−11 Länk till Fil 2:5−11 hos Bibeln.se
EV: Joh 12:1−16 Länk till Joh 12:1−16 hos Bibeln.se
PS: Ps 118:19−29 Länk till Ps 118:19−29 hos Bibeln.se