Den helige Mikaels dag

2023-10-01
Tema: Änglarna
Årgång: 3

Texterna
GT: 1 Mos 28:10−17
EP: Upp 5:11−14
EV: Joh 1:47−51
PS: Ps 103:19−22
Alternativ EV: Upp 5:11−14

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 28:10−17 Länk till 1 Mos 28:10−17 hos Bibeln.se
EP: Upp 5:11−14 Länk till Upp 5:11−14 hos Bibeln.se
EV: Joh 1:47−51 Länk till Joh 1:47−51 hos Bibeln.se
PS: Ps 103:19−22 Länk till Ps 103:19−22 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Upp 5:11−14 Länk till Upp 5:11−14 hos Bibeln.se