Tacksägelsedagen

2023-10-08
Tema: Lovsång
Årgång: 3

Texterna
GT: Vish 7:15−22
EP: Kol 3:16−17
EV: Luk 19:37−40
PS: Ps 65:9−14

Länkar till texterna
GT: Vish 7:15−22 Länk till Vish 7:15−22 hos Bibeln.se
EP: Kol 3:16−17 Länk till Kol 3:16−17 hos Bibeln.se
EV: Luk 19:37−40 Länk till Luk 19:37−40 hos Bibeln.se
PS: Ps 65:9−14 Länk till Ps 65:9−14 hos Bibeln.se