Fjärde söndagen efter trefaldighet

2023-07-02
Tema: Att inte döma
Årgång: 3

Texterna
GT: Hes 18:30−32
EP: Gal 6:1−7
EV: Luk 6:36−42
PS: Ps 62:2−9

Länkar till texterna
GT: Hes 18:30−32 Länk till Hes 18:30−32 hos Bibeln.se
EP: Gal 6:1−7 Länk till Gal 6:1−7 hos Bibeln.se
EV: Luk 6:36−42 Länk till Luk 6:36−42 hos Bibeln.se
PS: Ps 62:2−9 Länk till Ps 62:2−9 hos Bibeln.se