Femtonde söndagen efter trefaldighet

2023-09-17
Tema: Ett är nödvändigt
Årgång: 3

Texterna
GT: 5 Mos 4:29−31
EP: Fil 4:10−13
EV: Luk 10:38−42
PS: Ps 123

Länkar till texterna
GT: 5 Mos 4:29−31 Länk till 5 Mos 4:29−31 hos Bibeln.se
EP: Fil 4:10−13 Länk till Fil 4:10−13 hos Bibeln.se
EV: Luk 10:38−42 Länk till Luk 10:38−42 hos Bibeln.se
PS: Ps 123 Länk till Ps 123 hos Bibeln.se