Fastlagssöndagen

2024-02-11
Tema: Kärlekens väg
Årgång: 1

Texterna
GT: Jes 52:13−15
EP: 1 Kor 13:1−13
EV: Luk 18:31−43
PS: Ps 86:5−11

Länkar till texterna
GT: Jes 52:13−15 Länk till Jes 52:13−15 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 13:1−13 Länk till 1 Kor 13:1−13 hos Bibeln.se
EV: Luk 18:31−43 Länk till Luk 18:31−43 hos Bibeln.se
PS: Ps 86:5−11 Länk till Ps 86:5−11 hos Bibeln.se