Askonsdagen

2024-02-14
Tema: Bön och fasta
Årgång: 1

Texterna
GT: Jes 58:4−9
EP: Jak 2:14−17
EV: Matt 6:16−18
PS: Ps 32:1−5

Länkar till texterna
GT: Jes 58:4−9 Länk till Jes 58:4−9 hos Bibeln.se
EP: Jak 2:14−17 Länk till Jak 2:14−17 hos Bibeln.se
EV: Matt 6:16−18 Länk till Matt 6:16−18 hos Bibeln.se
PS: Ps 32:1−5 Länk till Ps 32:1−5 hos Bibeln.se