Palmsöndagen

2024-03-24
Tema: Vägen till korset
Årgång: Matteusserien

Texterna
GT: Jes 56:6−8
EP: Ef 2:12−16
EV: Matt 21:1−11
PS: Ps 118:19−29

Länkar till texterna
GT: Jes 56:6−8 Länk till Jes 56:6−8 hos Bibeln.se
EP: Ef 2:12−16 Länk till Ef 2:12−16 hos Bibeln.se
EV: Matt 21:1−11 Länk till Matt 21:1−11 hos Bibeln.se
PS: Ps 118:19−29 Länk till Ps 118:19−29 hos Bibeln.se